Människor med psykisk belastning måste få hjälp med att hantera sin livssituation och möta förståelse - i stället för att pumpas fulla med piller. Det är dags att skrota den medicinska modellen, menar Maths Jesperson, före detta psykpatient och grundare till nätverket Demokratisk psykiatri. Läs mer i Svenska Dagbladet.
I lobotomins spår i Livskraft P1 kl 21.03 idag
Ing Gull Engqvists mamma lobotomerades när Ing Gull var 3 år. Något som ledde till att mamman inte kunde ta hand om sin lilla dotter.

Mellan 1944 och 1964 genomfördes minst 4 500 lobotomiingrepp i Sverige. Hör lobotomins mörka historia. Programmet kan du lyssna på via Internet och Livskrafts hemsida.
Idag var en mycket bra insändare införd i Dagens Nyheter:

Jag hörde på radion att kostnaden för sjukskrivningar minskar samtidigt som sjukpensionärerna bli allt fler, så den totala kostnaden förblir konstant.

Jag hörde också generaldirektören för Riksförsäkringsverket Anna Hedborg, säga att jobben måste bli fler och att det måste bli lättare för sjukpensionärerna att komma in på arbetsmarknaden igen.

Men efter vad jag har förstått så gäller inte detta för oss som är sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa. De som blir psykiskt sjuka drabbas ofta av sin sjukdom i unga år och har inte hunnit arbeta så länge innan de får sin pension, varför deras pension i genomsnitt blir mycket låg. Snittet ligger på cirka 6700 kronor i månaden före skatt. RFV vet att 93 procent av alla psykiskt sjuka som får jobb igen återfaller inom ett år. Eftersom de har fått en högre sjukpenningsgrundande inkomst blir kostnaden för försäkringskassan högre då de åter får rätt till sjukpenning. Därför är RFV inte särskilt intresserade av att rehabilitera oss.

Eftersom sjukpensionen ligger kvar på en låg nivå medan kostnaden för att leva ökar, klarar många av oss till slut inte av att betala hyra, mat. medicin. tandläkarräkning och kläder och hamnar så småningom på gatan.


Agneta Kjellström
Medlem i Fountain House, Stockholm
En manlig patient på en psykiatrisk klinik i Skåne utsattes för en felaktig behandling som enligt Socialstyrelsen kan ha varit bidragande orsak till hans död. Läs mer i Dagens Nyheter.
I några Östeuropeiska länder, vårdas psykiatriska patienter på sjukhusen i sängar, som är i låsta burar. Detta för att göra patienterna mer lättvårdade och spara personal. Författaren till Harry Potter böckerna, J K Rowling har skrivit till den tjeckiske presidenten och protesterat mot denna horribla vana. Det tjeckiska hälsoministeriet har nu omedelbart förbjudit sängar i bur. Källa: British Medical Journal
Fyra av fem sjuka i schizofreni tvingas vänta över ett år på diagnos. Följden blir att de missar tillräckligt snabb läkemedelshjälp för att få en god vård. Bland dem som får mediciner uppger tre av fyra svåra biverkningar. Detta är mycket allvarligt eftersom tidig och korrekt läkemedelshjälp till personer med schizofreni är nyckeln till god behandling. En ny larmrapport om dessa problem visar dessutom att tre av fyra bland de anhöriga är missnöjda med den information de får om olika behandlingsalternativ. De drabbade är ofta svaga och utsatta personer, därför kräver jag att denna sjukdom tas på större allvar än hittills, skriver Rakel Lundgren, ordförande i Schizofreniförbundet i Dagens Nyheter. En mycket bra debattartikel.