Bristen på sömn ökar risken för vissa sjukdomstillstånd och inverkar negativt på våra prestationer under dagen, framför allt när det kommer till minnes- och koncentrationsförmåga.

Jerker Hetta menar att alla drömmar, även mardrömmar, kan hjälpa oss att bli uppmärksamma på något som vi behöver ta tag i.

Drömmar minns man bättre om man till exempel skriver ned eller återberättar dem för sig själv eller andra.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-24 14:27
För mig framstår drömmar, som psykosliknande för att de ofta är overkliga och osanna. Kanske borde enskilda drömmar bedömas enligt DSM för att upptäcka eventuell psykisk sjukdom hos enskilda drömmar. Mardrömmar skulle då vara en slags drömångest.

Ibland kallas psykos för en vaken mardröm, så likheten mellan psykos och dröm har funnits länge. För några tusen år sedan så tolkade egyptiska präster drömmar och de hade en papyrusbok till det, som hette Stora drömboken.
Citera
Lägg till kommentar