Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Psykiatrin på Sahlgrenska borde ha inrättat en vårdplan, enligt Ivo till en man, som tog sitt liv efter tvångsvård.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Chefsöverläkare riskerar fängelse efter att en patient tvångsvårdats utan lagstöd under 22 dygn.

Läs mer i Dagens Medicin.

Paulina Tarabczynska

Jag skulle vila börja denna blogginlägget med att be om ursäkt. 

Jag vill be om ursäkt till alla de barn och unga samt unga kvinnor med självskadebeteende. 

Jag vill även be om ursäkt till deras anhöriga.

Förlåt för alla gånger ni har blivit puttade undan, misstrodda och uteslutna att vara delaktiga i vården era barn fick.

Läs mer i RSMHBloggen.

När myndigheten ville informera psykiatrin i Västsverige om lagkrav och tillsyn fick den ingen vidare respons.

Läs mer i Dagens Medicin.

Norrlands Universitetssjukhus

Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå

Överbeläggningar, olämpliga belöningssystem och dolda titthål.

Efter en inspektion radar justitieombudsmannen upp en rad brister.

Läs mer hos Dagens Medicin.

injektion

En läkare i Skåne åtalas för tjänstefel efter att ha gett en 17-årig flicka två tvångsinjektioner. 

Flickan kom till avdelningen med polis och handfängsel och vägrade då gå in till avdelningen.

Hon bars till en toalett där hon fick två olika injektioner.

Läs mer i Dagens Medicin.