I videon kan du lyssna på skilda tonlägen och se effekten av hörselträning

Oförmågan att höra små förändringar i tonläge, är ett vanligt och hämmande problem vid schizofreni, som beror på felfungerande glutamatreceptorer i hjärnan enligt en ny studie.

Förändringar i tonläge i rösten är viktigt för att kommunicera känslor med andra, som glädje och ledsnad.

Detta hörselproblem kan förbättras med hörselträning med aminosyran D-serin, som verkar på glutamat(NMDA)-receptorer.

Detta hörselproblem kan också ge läsproblem, som 70 % med schizofreni har.

NMDA-receptorerna är viktiga för minne och inlärning. 

Läs hos newswise.

Aerobisk motion kan öka förmågan att arbeta och klara sig själv med c:a 40 %

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med människor med en psykisk funktionsnedsättning.

Vi vill förmedla kunskap om konsekvenserna av kognitiva funktionsnedsättningar och hur de hänger ihop med livvsstilsrelaterade sjukdomar.

Du får konkreta verktyg för att inspirera, motivera, förmedla kunskap och stödja andra till en mer hälsosam livsstil.
Kursdatum: 28/2—1/3, 27–28/3, 25—26/4 2017
Kursort och lokal: Göteborg, Gullbergsvass Konferens, sal Godset.
Sista anmälningsdag: 15/1 2017

Läs mer hos svenskpsykiatri.se (pdf-fil)

motion

Tror jogging och promenader kan vara bra vid ångest - en flyktreaktion, som kanske kan vara lugnande

En studie och utvärdering av litteraturen för användning av motion vid allvarlig psykisk sjukdom visar att motivationen är:

förbättra kroppslig hälsa,  gå ner i vikt och bättre kondition.

Att minska stress, nedstämdhet och trötthet är de psykologiska effekter, som eftersträvas. Men dessa faktorer är också ofta ett hinder från att motionera.

Brist på stöd är den det största hindret mot att börja motionera.

Ytterligare studier krävs för att visa motionsaktiviteter ledda av proffs på motion är kostnadseffektiva vid svårare psykiska sjukdomar. 

Läs mer hos The Mental Elf.

fet diet

Kognitiv nedsättning brukar föregå första psykosen vid schizofreni

Möjligheten finns att barn, som äter överdrivna mängder av fet mat inte bara blir feta, utan kan få kognitiva och psykiska problem, när de blir äldre, vilket en studie på möss tyder på.

Diet rik på fett sänker nivåerna av proteinet reelin, som är viktiga för att nervkontakterna synapserna skall fungera korrekt.

Det försämrar flera kognitiva funktioner, som flexibilitet och minne.

Detta kan vara särskilt viktigt i tonåren och då intaget av mat ökar. Denna effekt kommer före viktökning och har inget med viktökningen att göra.

Fet diet kan kanske vara skadlig vid schizofreni, Alzheimers och andra sjukdomar med kognitiv nedsättning. 

Läs mer hos ScienceDaily.

jogging

Bästa och billigaste gymmet är Vår Herres Gym

En utvärdering (metaanalys) av 10 studier på totalt 385 personer med schizofreni fann att c:a 12 veckors aerobisk motion kan tydligt förbättra hjärnfunktionen.

De som fick aerobisk motion, som motionscykel eller löpband gav 33% förbättring av hjärnfunktionen och särskilt förståelse av sociala situationer (71 %), uppmärksamhet (66 %) och närminne (39%).

Ju mer träning desto bättre kognitiv förmåga ( 47 % ) fick man.

Kognitiva brister hindrar återhämtning och försämrar arbets- och socialförmåga.

Denna studie är den största hittills, som stödjer att motion kan behandla kognitiva brister vid schizofreni.

Motion för nyinsjuknade kan minska risken för långvariga handikapp och underlätta återhämtning. 

Läs mer i EurekAlert.

Läs hela artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Läs Viska:s Motion, som medicin.

Robert Bodén

Robert Bodén, som inte verkar behöva behandlingen själv iaf

Patienter med depression och anhedoni (ingen lust/glädje) vid schizofreni kan få livslusten tillbaka med hjälp av magnetfältsbehandling (rTMS).

Uppsalaforskaren Robert Bodén tilldelas nu sex miljoner kronor i etableringsbidrag för sin forskning.

Läs mer hos ERGO.

Läs Viska:s Negativa symptom.

Anders HansénRosseau

Anders Hansén, den moderne Rosseau. Den riktige till höger

När vi pratar om träning tänker vi ofta på magrutor och snygga kroppar.

Men vad många inte vet är att konditionsträning är det bästa sättet att träna sin hjärna.

Man kan tycka att det är paradoxalt att det bästa sättet att träna hjärnan är att använda kroppen.

Men under bara de senaste åren har det kommit riktigt tunga vetenskapliga studier som visar att kognitiva träningsprogram inte har några effekter på hjärnans förmåga generellt, säger Anders Hansén.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Läs Viska:s Motion som medicin.

Psychiatric Times

Vad nytt har hänt detta år:

  • ett genombrott i förståelsen av genetiken för schizofreni.
  • en risk-kalkylator för att förutse vilka som kan få schizofreni.
  • förbättrad vård för nyinsjuknade hade effekt också i USA.
  • aerobisk motion förbättrade avsevärt kognitionen.
  • psykoterapin avatarterapi utvecklas mot hörselhallucinationer.
  • namnbyte för schizofreni kan komma för att minska stigmat. 

Läs mer hos Psychiatric Times.

Ytterligare fyra nya artiklar om schizofreni  hos Psychiatric Times.

 

En ny studie kopplar högt blodtryck till kognitiva svårigheter vid schizofreni och att behandla högt blodtryck kan kanske förbättra kognitionen.

Även onormala metabola faktorer kunde kopplas till kognitiva brister.

En annan forskare säger att detta måste undersökas ytterligare för att dra säkra slutsatser. 

Läs mer hos Medscape.(medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Läs mer i Schizophrenia Research.

Läs Viska:s Kroppsliga sjukdomar.

Läs Viska:s Dåligt minne och koncentrationsförmåga.