Vitamin D och Folsyra finns det brist på senare också

En genomgång av studier på 6 vitamin- och 10 mineralnivåer i blod vid första psykosen och innan antipsykotika har gjorts och omfattade 2612 individer.

Särskilt folat (B9) och vitamin D hade låga nivåer och kunde kopplas till sämre psykisk hälsa.

Tidigare har brist på dessa vitaminer setts hos de som haft schizofreni länge.

Det föreslås att tillskott av folsyra och vitamin D skall ges till nyinsjuknade med förhoppningen att återhämtning skall underlättas.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Den första randomiserade studien (150 personer) på avatarterapi mot röster vid schizofreni gav effekt med mindre stress och mindre röster.

En av fyra med schizofreni hör röster trots behandling mot psykossymptom.

Efter 12 veckor med avatarterapi sågs en dramatisk förbättring, men bara 10 % blev helt kvitt rösterna. 

Avatarterapi sker med dator, där rösten ges en avatar och en psykolog ger avataren tal och låtsas vara rösten, men talar också som terapeut för att ge patienten övertaget.

Men större studier än detta krävs för att bevisa effekten.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Läs på svenska i Dagens Nyheter.

Läs originalartikeln hos Lancet Psychiatry.

En schweizisk behandlingsmetod för personer som försökt att ta sitt liv ska nu testas i bland annat Skåne.

Målet är att minska risken för självmord.

Läs mer hos P4 Malmöhus.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog och anlitad som föreläsare världen över, har utvecklat ett arbetssätt för hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Under den pågående psykiatriveckan gav han verktyg för hur man tillämpar arbetssättet i psykiatrin, men även i vardagliga situationer såsom i föräldraskapet.

Läs mer i Smålands Dagblad.

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt.

Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning är en bortglömd anhöriggrupp som behöver stöd, enligt nytt projekt.

Läs mer hos Sveriges Radio.

 

Att drabbas av en psykossjukdom är svårt för både drabbade och anhöriga.

Sörmland är pilotlän i ett stort projekt där barnen är i fokus.

Genom ökad kunskap och stärkt nätverk, ska stödet bli bättre.

Läs mer i sn.se.

Norge har en socialpolitik som i stora delar är mer progressiv, experimenterande och patienttillvänd än den svenska.

I Norge skall t.ex. vårdgivarna sedan den första juni 2016 kunna erbjuda psykiatrisk vård utan medicin om patienten så önskar.

Läs mer hos Equal. Tack Carmen El Kebab för tipset!

Ett samtal om dagen innebär att heldygnsvårdspatienter varje dag erbjuds ett 30-minuters samtal med en vårdpersonal.

Syftet är att öka patienters delaktighet och ge en bättre struktur åt vården.

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, och Anna Carlsson, enhetschef på avdelning 25 på Norra Stockholms psykiatri, ledde projektet ”Ett samtal om dagen” som nu har införts på flera avdelningar.

Läs mer hos Norra Stockholms Psykiatri.