Inom RSMH har vi länge haft som utgångspunkt att det är bättre med en bra öppenvård, än många platser inom slutenvården.

Det är en ståndpunkt vi fortfarande står för, men det finns en gräns. 

I går läste jag i SvD att slutenvårdsplatserna minskat med 70 procent under de senaste 20 åren.

Samtidigt vet vi att den psykiska ohälsan ökar i samhället och inte sedan 1999 har så många unga tagit livet av sig, enligt TV4.

Det är ett problem.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Geta
#6 Geta 2014-11-11 22:41
Det finns så många pigga äldre pensionärer idag så det borde kunna fixas.
Admin1
#5 Admin1 2014-11-11 22:35
Det går att lagstifta om vårdplikt tycker jag för självskador eller självmordsbenägna, så att de kan vara hemma med anhöriga. Vården kan ju komma hem och titta till dem då och då. Det blir för dyrt att ha dem inneliggande långa perioder. Sedan finns det säkert alltid någon i släkten som inte jobbar och kan ställa upp gratis t.ex morföräldrar och farföräldrar.

Vård- och omsorgskostnader börjar bli ett så stort hot mot det svenska samhället att ryssen framstår som tannlös. Det gäller att börja spara i tid.
Geta
#4 Geta 2014-11-11 22:29
Anhöriga borde få ledigt från jobbet för att vårda och vaka över självskadande släktingar.
Admin1
#3 Admin1 2014-11-11 22:26
Vad gäller självmordsbenägna och självskadande personer, så tycker jag att anhöriga skall sköta bevakningen, så de inte skadar sig eller tar sitt liv.

I Sverige är det tradition att släkten vakar över döende och där sitter inte vårdpersonal. Man kan säga att såväl självskadande och självmordsbenägna är döende och därför bör släkten vaka över dem.
Admin1
#2 Admin1 2014-10-16 13:13
Jag börjar misstänka varför psykiatrin är en följetong. De inblandade - politiker, psykiatrin och patient- och anhörigföreningar förstår inte vad som är problemet och vad som bör göras. Därför blir det ständigt fel och problemen kvarstår. Men inte ens då fattar man. De kognitiva bristerna verkar smitta av sig och får ebola att verka som lättbehandlad.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-14 18:37
Inläggningarna inom psykiatrin skiljer sig från annan vård, därför mer än hälften får tvångsvård och oftast på grund av avbruten medicinering - en ofrivillig vård som man inte vill ha.

Psykiatrin kan få säkert hälften av vårdplatserna lediga om de satsar på att förebygga psykoser och göra det svårare att avbryta medicineringen. Jag har sagt det i 10 år nu drygt. Tyvärr satsar inte psykiatrin som man borde på att införa psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderat enligt projektet Bättre Psykosvård. T.ex familjeutbildning halverar psykosrisken.

Så innan det blir fler vårdplatser satsa på att förebygga psykoser samt psykossymptom och på att förhindra medicinavbrott. Det är en bättre vård än öka vårdplatserna. Förebyggande behandlingar minskar symptomen när man är hemma också och inte bara under den 2 % av tiden som man är inlagd om man har schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer