Ensam

Varje landsting har en egen patientnämnd

Det finns ett märkligt tydligt, bevisbart, kollegialt samförstånd mellan psykiatri och patientnämnd.

Psykiatri och patientnämnd är nämligen båda medvetna om att patientnämnden saknar utredande funktion för den enskilde anmälaren i dennes unika situation.

Ett kanske brottsligt samförstånd som gör den psykiskt sjuke rättslös.

Läs mer hos NSD.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-06-14 13:53
När kan du vända dig till IVO?

Om du upplever att någon har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO och lämna ett tips om detta eller anmäla ett klagomål.

Vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.

http://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-varden/
björk
#1 björk 2017-06-13 14:36
På sjukhusen och på LSS-boenden
så, har jag träffat på, typer som har artat
sej bra, De boendestöd jag erfor var rena Butchers!!
Jag skulle gärna se deras hädanfärd !
De daltade med en massa ynkryggs. Så att systemet
blev korrupt. De var partiska, socialen och viss
personal på Överförmyndarenheten har varit
sas lite beska eller snarstuckna. Men inte alla, kanske..
Marodörer det är mest de sangvinisk aporna som är
de förtretliga bland personal. De icke slätstrukna,
som inte idkar jantelagen och som är bra människor,
som aktar sig för det allt för mediokra, är bra.
Koncept tänkande utan insikt eller rättare sagt,
känsloarguments svamlande hamnar längst ned på lichttan

Du har inte rätt att posta kommentarer