Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Primärvården är i stort behov av reformering.

Utredningen God och Nära vård har kommit med en mängd förbättringsförslag, men det behövs mer, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Neuro.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-01-09 17:40
Förr sa man att det för schizofreni och bipolär tog 8-10 år från första symptom till behandling och diagnos. Det som är viktigt är så kort tid av psykos som möjligt. Sedan tidig upptäckt och behandling är viktigt. Om främst schizofreni får tidigare upptäckt och behandling så frisätts en hel del resurser som kan användas till annat. Det är de som tar de mesta resurserna som man skall inrikta sig på och inte de friska.

Du har inte rätt att posta kommentarer