Ett stort sjukhus får kritik för bristande vård, bristande uppmärksamhet på biverkningar samt bristande avvikelsehantering i ett fall som ledde till att patienten blev förlamad.

Patientens tillstånd bedömdes ha orsakats av en infektion i kombination med läkemedlet Topiramat. 

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer