Elevhälsan skulle kunna ansvara för kontinuerliga bedömningar av psykisk och psykosocial hälsa inom grund- och gymnasieskolan, föreslår Linda Lindberg (SD) och Clara Aranda (SD).

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer