Idag, på Internationella kvinnodagen, publiceras en text på RSMH-bloggen där Ulrika Westerberg bland annat diskuterar ojämlikhet i vården.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2022-03-09 18:59
Psykiatrins resursbrist beror på felprioriteringar. Det som kan minska psykiatrins belastning mycket är om nyinsjuknade i psykos får direkt depåinjektioner, då minskar deras psykoser med 30 % säkert och de får mindre funktionshinder och blir mindre handikappade och mindre vårdkrävande. Sedan så är för många missbrukare inlagda. De kan nog fylla minst 50 % av vårdplatserna och missbruksvården måste förbättras, men nu skall psykiatrin sköta den också, vilket kan förbättra. Sedan får för få kanske 10 % psykosociala behandlingar, som säkert kan minska psykoser med 80 %. Fördelen med sjukdomshantering, familjeutbildning mm är att de kräver inte läkare, men kan minska psykoser och inläggningar. De har också bevisad effekt. Man måste attackera problemet genom att lösa de största problemen. Alla problem går inte att lösa. De största och viktigaste först.
Geta
#1 Geta 2022-03-08 12:48
Min erfarenhet av psykiatrin är inte alls så negativ. I stort sett har jag behandlats väl av psykiatrin under mer än 50 år.

Du har inte rätt att posta kommentarer