alkohol

Alkoholberoende är en försummad diagnos. Drygt 300 000 svenskar är alkoholberoende, men det är få som söker hjälp trots att de har oro och funderingar kring sitt problem.

En orsak är att alkoholproblem är skambelagt. Detta måste vi i vården hantera bättre.

Det finns bra behandlingar och den stora majoriteten kan vi hjälpa, eller till och med bota.

Läs mer hos Janusinfo.

50 % av de med schizofreni har eller har haft problem med missbruk. Missbruket vid schizofreni är dock ofta lindrigare än normalt missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer