Kanadensiska forskare har funnit att missbruk av drogen metamfetamin ökar risken att drabbas av schizofreni 1,5-3 gånger.

Missbruk av metamfetamin är ganska vanligt i USA.

Läs mer på CBS news.

Kommentarer   
Vatten
#3 Vatten 2011-11-09 22:40
@geta Den psykosframkallande effekten av amfetamin ökar vid ADHD och samtidig Scizofreni, men normal sätt ska en medicin inte ge psykos om den avänds på rätt sätt. Psykosrisk finns också vid parkinsons sjukdom där man använder Seligiline som metabiliserar till L-Metamfetamin, men där är det mer L-dopan som är boven, men ibland får man ta det goda med det onda...
Vatten
#2 Vatten 2011-11-09 21:25
Att både Kokain och Metamfetamin kan framkalla psykosloknande tillstånd mycket svåra att skilja från paranoid schizofreni (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker-metamfetamin-kokain/) är ingen nyhet, men kan det verkligen kallas Schizofreni, för såvitt jag vet går detta tillstånd över. Ketamin (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker-hallucinogener-ketamin/) är kanske än mer känt för att skapa tillstånd som ligger nära schizofreni, flera anser nog att det ligger betydligt mycket närmare än metamfetamin även om effekterna av bägge medlen antagligen är kortvariga när det gäller att framkalla schizofreniliknande psykostillstånd. Man måste nog lära sig att skilja lite bättre på orsak och verkan och sambandens kausalitet, att ett samband finns visar inte per automatik hur det ser ut, det tydligaste exemplet på det är att prästlönerna på scottland och whiskey priset länge har haft samvarians men vad säger egentligen det mer än just detta faktum?
Geta
#1 Geta 2011-11-09 14:14
Kan inte amfetaminet som ges till personer med ADHD öka risken att få schizofreniliknande symtom?

Du har inte rätt att posta kommentarer