Metro

Med rätt medicinering och rätt stöd för att hantera psykoserna kan de drabbade leva ett vanligt liv, enligt Ing-Marie Wieselgren

Runt två tredjedelar av de som drabbas av psykossjukdomar som schizofreni eller schizoaffektivt syndrom har svårt att leva ett vanligt liv.

Många har svårt att arbeta och en del drar sig undan från sina vänner och anhöriga.

Läs mer i Metro. Tack vnv för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-04-02 17:38
Håller inte med att psykossymptomen gör arbete nästan omöjligt. Det är kognitiva symptom dvs nedsatt tankeförmåga, som kan innebära dåligt närminne, dålig koncentrationsförmåga och problem att lösa problem. Sedan dålig socialförmåga, som gör det svårt att klara att jobba med andra. De flesta har inte psykossymptom konstant utan bara tillfälligt med ibland många år emellan skoven.

Ett problem som är underskattat vid schizofreni är oförmåga att felkorrigera. Inte bra att inte kunna korrigera fel.

Du har inte rätt att posta kommentarer