Vad du postar och gillar på Facebook kan avslöja om du har tidiga tecken på depression och schizofreni säger forskare.

De tror att studera hur personer uppträder i sociala nätverk kan vara mer effektivt än studera dem i verkligheten.

På Facebook avslöjas mer känslor och särskilt för tonåringar än vad som görs i verkligheten.

Fördelen med Facebook är att nästan alla är aktiva där, som hemlösa, invandrare, psykiskt sjuka och pensionärer, vilket gör att det finns mycket data.

Foton, som gillas eller postas av någon kan förutsäga deras beteende i verkligheten.

Men Facebook kan inte bara upptäcka psykiska problem utan också behandla dem genom erbjuda sällskap och stärka självkänsla och minska socialisolering.

Läs mer hos Independent.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2018-10-23 19:15
Det skulle vara intressant om det forskades på vilka ord som används på Viska.
Admin1
#2 Admin1 2018-10-23 18:45
Här finns en video om detta:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/inlagg-pa-facebook-kan-avsloja-psykisk-ohalsa
Admin1
#1 Admin1 2016-11-02 19:55
Låter intressant, men det finns talanalysprogram, som också kan upptäcka psykos. Tal, skrift och tankar är ju ungefär samma sak fast tal är ljudsatta tankar. Att kunna använda sig av bilder är intressant för det skulle ju kunna bli ett snabbtest kanske. Själv har jag diagnosticerat två personer korrekt med Aspergers och före psykiatrin genom att upptäcka det via hur de skrev. De skrev långa inlägg om sig själva och gärna om diagnoser som de kunde ha. Vid psykos är det tvärtom. Korta inlägg och ofta arga. Ordsallad är inte vanligt och förekommer bara enstaka gånger.

Du har inte rätt att posta kommentarer