Definitionen av psykisk sjukdom har avgörande betydelse för vårdens organisation och utformningen av behandlings-utbudet.

Personcentrerad vårdideologi är en väg vidare för psykiatrin, anser författarna till denna artikel om skilda förhållningssätt till psykopatologin.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-04-09 17:13
Jag tror att dimensioner borde finnas för alla psykiatriska diagnoser för att få en översikt över problemen som finns.
För 100 år sedan sa Bleuler att problemen som fanns hos de med schizofreni fanns också hos de friska. Visst kan friska ha vanföreställningslika tankar, men det de saknar är väl kognitiv nedsättning, som antagligen förvärrar det hela. Sedan kan missbruk vara förrädisk lik schizofreni, så missbruk är ett hot mot psykisk hälsa. Cannabis, amfetamin och kokain kan ge psykoser och likna psykossjukdom. Vid dessa psykoser ges antipsykotika. När man ställer schizofrenidiagnos skall först missbruk och schizoaffektiv uteslutas. En av de 8 dimensionerna är depression och det är för att skilja mellan schizofreni och schizoaffektiv. För schizoaffektiv skall man minst ha depression halva tiden. just detta skärptes i DSM 5.
Admin1
#1 Admin1 2019-04-09 17:12
Psykiska sjukdomar är tankesjukdomar eller felaktiga tankar, som oftast finns hos normal befolkningen, men i lindrig form. Det gör att felet kan vara genetiskt, men nödvändighets inte mutationer utan genernas uttrycksförmåga kan ha förändrats, vilket skapar de förstärkta symptomen. Ångesten eller deppen blir onormalt kraftig och i vissa fall så att funktionsförmågan påverkas negativt. Det som fattas idag är väl skattning av funktionsförmåga (arbetsförmåga) vid psykiska besvär eftersom det är en vanlig sjukskrivningsorsak. De värsta psykiska sjukdomarna autism, psykossjukdomar och bipolär har troligen genetiska orsaker. För andra sjukdomar har nog miljön större betydelse. Noterbart är att för autism och schizofreni förekommer ofta flera andra psykiska diagnoser. Det kan tyda på släktskap mellan olika psykiska sjukdomar. I DSM 5 tar man fasta på det och diagnostik sker efter 8 dimensioner eller symptomkomplex för schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer