Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

I början av veckan kom Demokratiutredningens slutbetänkande.

Där går det att läsa att regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning personer med psykiska funktionsnedsättningar är politiskt aktiva mellan riksdagsvalen.

Det är positivt att detta utreds.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-01-22 18:40
Vi med schizofreni utgör kanske 0,35 % av befolkningen, så det politiska inflytandet blir marginellt även om alla röstar. Det viktiga vore kanske att stimulera till att ställa upp som kandidat i kommunal-, landstings- och riksdagsval. Men där tror jag att sjukersättningen inte tillåter sådana poster, så det borde tas bort, så de med sjukersättning kan vara riksdagsmän. Här har vi en begränsning jämfört med andra. Tycker att Jimmie Trevett borde satsa på att bli riksdagsman , efter RSMH. Han skulle passa bra till det.

Du har inte rätt att posta kommentarer