Socialstyrelsen har ett register över nyinjuknade i schizofreni sedan 2001.

Det är frivilligt att ingå. Årligen insjuknar ca 800 personer i schizofreni i Sverige.

Registret ska ge en översiktlig bild av insjuknandet över landet och en mer detaljerad bild av skillnader i vårdinsatser, följsamhet till nationella riktlinjer, behandlingsresultat/prognos , frekvens biverkningar och komplikationer.

Du har inte rätt att posta kommentarer