På Aktuellt i början av veckan presenterades hur bra det var att i förhand avtala med vården när en person med svår psykisk sjukdom var mogen för tvångsvård. I samband med detta kunde också avtalas i förväg vad tvångsvården skulle bestå av. RSMH har propagerat för detta också i en ledare tidigare i år. Men sanningen att det är tveksamt att det har någon positiv effekt framkom ej i TV.

Det engelska vårdprogrammet för schizofreni, som kom i november 2002 rekommenderar också denna sorts avtal, som kallas där för advanced directives.

Det har i år kommit en engelsk randomiserad studie i Br. J. Psychiatry, som visar att förtida direktiv (advanced directives) vid allvarlig psykisk sjukdom inte ger ett förbättrat vårdresultat efter 12 månader.

Eftersom effekten är oklar är det sannolikt bättre att fokusera på att införa behandlingar, som man vet ger effekt och då främst kognitiv beteendeterapi. Förtida direktiv bör läggas åtsidan tills effekten är bevisad.

Källa:

Papageorgiou A, King M, Janmohamed A, Davidson O, Dawson J
Advance directives for patients compulsorily admitted to hospital with serious mental illness. Randomised controlled trial.
Br J Psychiatry. 2003 Jun;182:548-9

Du har inte rätt att posta kommentarer