Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården.

Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin.

Det visar en ny studie.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2014-05-28 16:46
Ja, det borde vara så, eftersom den psykiatriska ohälsan kan sabba den kroppsliga vården inom den vanliga vården. Bättre därför att ha kroppslig vård inom psykiatrin. Det kan ju ha positiva effekter på forskningen på kroppslig ohälsa vid psykisk sjukdom också.
Geta
#4 Geta 2014-05-23 22:04
Det borde vara som i geriatriken- att man både ägnar sig åt knoppen som kroppen inom psykiatrin.
Admin1
#3 Admin1 2014-05-23 21:40
Det kan vara bra att lägga den kroppsliga vården inom psykiatrin. Man kan göra besök hos distriktsläkaren där gratis för att främja den kroppsliga vården som är eftersatt. :-)
Geta
#2 Geta 2014-05-23 15:09
Problemet är när psykiatrin hittar kroppsliga sjukdomar på sina patienter, när de gör undersökningar och tar prover. Kroppssjukvården är inte alltid glada när de får remisser från psykiatrin.
Admin1
#1 Admin1 2014-05-23 14:48
Bästa lösningen är antagligen att psyk.kliniken anställer en allmänläkare, som får ta hand om de kroppsliga sjukdomarna, som klinikens patienter har. Denna läkare kan få extra utbildning inom psykiatri och det kan bli ett attraktivt jobb för allmänläkare, eftersom de jobbar på sjukhus och inte vårdcentral. Blir både sjukhusläkare och allmänläkare samtidigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer