Kicko Kristmanson

Rättsmedicinalverkets (RMV) rättspsykiatriska team ska sedan 2008 besvara domstolsfrågor om huruvida en åtalad till följd av allvarlig psykisk störning också »saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt«.

Det har nu gått några år sedan lagen infördes, men fortfarande råder osäkerhet bland läkare och psykologer som ingår i teamen om hur frågeställningen ska besvaras.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-08-23 06:05
Färre med psykossjukdom får rättspsyk och fler med autism med nedsatt IQ. Tanken med nyordningen var väl att färre skulle få rättspsyk och fler fängelse. Problemet med rättspsyk är att det inte är tidsbegränsat. Jag tycker att det borde vara tidsbegränsat utom i fall av allvarlig misshandel och mord. Det är lite fel att sitta 20 år på rättspsyk för stöld för det blir dyrt för skattebetalarna. Så problemet är inte bara vilka som skall få rättspsyk utan om det är rimligt och om rättspsykiatrisk vård kan ge någon effekt. Ett komplext problem.

Du har inte rätt att posta kommentarer