60 % av de långa sjukfallen beror på psykisk diagnos

Färre anställda inom kommuner och landsting blir långtidssjukskrivna, men en yrkesgrupp går mot trenden: läkarna.

Mest uppseendeväckande är ökningen av långa sjukfall med en psykisk diagnos bland manliga läkare.

Läs mer i Läkartidningen.

1 % av läkarna verkar vara sjukskrivna lång tid.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2017-12-06 16:02
Kanske vore det bättre om läkarna hade fasta tjänster och inte hattade omkring som stafettläkare.
Admin1
#2 Admin1 2017-12-06 15:50
Kan kanske ha att göra med intaget till läkarutbildningen. Att de som kommer in på andra meriter än gymnasiebetyg kan stressas för mycket av jobbet, som ju är krävande på många sätt. Det är 1 % som är långtidssjukskrivna. Betyder att fram till pensioneringen har de 40 % chans att bli sjukskrivna ett år. Ganska mycket om man tänker så.
Geta
#1 Geta 2017-12-06 15:50
Jag tvivlar på att läkarna får diagnosen schizofreni eller bipolär.

Du har inte rätt att posta kommentarer