Vid schizofreni ökade risken 2,5 gånger

En studie indikerade att de med antipsykotika har en högre risk för hjärtinfarkt jämfört med de som inte använder antipsykotika.

Risken var speciellt hög vid schizofreni eller vid användning kort tid.

Studien var en metaanalys dvs litteraturstudie på 9 olika studier.

De med antipsykotika har 1,9 gånger högre risk för hjärtinfarkt.

Vid schizofreni 2,5 gånger och vid användning kortare tid än en månad 2,6 gånger. 

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-16 14:17
Hjärtinfarkter innebär väl blodproppar i hjärtats blodkärl. Det finns rapporter om att antipsykotika kan ge venösa blodproppar, men vid hjärtinfarkt är det arteriella blodproppar.

Det går att förebygga hjärtinfarkt med förändrad livsstil, som bättre kost, sluta röka, normala blodfetter, stress mm. Risken går nog att minska med 80-90 % med det. Sedan finns nog möjlighet att ge acetylsalicylssyra i låg dos och blodfettsänkande, som minskar hjärtinfarkter. Man får nog studera detta mer dock.

Du har inte rätt att posta kommentarer