Ulrika Westerberg frågar på RSMH-bloggen varför vi inte pratar mer om miljögifters inverkan på vår mentala hälsa.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2022-05-09 14:49
Alkohol ger demens och balansrubbningar på grund av B-vitaminbrist. Rökning ger KOL med andningssvårigheter.
Admin1
#1 Admin1 2022-05-09 14:02
Det som försämrar psykisk hälsa är substansmissbruk, där ganska stora doser ges av ämnen som direkt påverkar nervsystemet och ger psykiska symptom. En stor del av psykiatrins arbete åtgår för att dämpa symptom framkallade av missbruk. För klassiska miljögifter krävs nog mer forskning innan psykiatrin kan agera. I första hand får man väl koncentrera sig på missbruket, som man nu åläggs att behandla.

Du har inte rätt att posta kommentarer