Ett expertmöte om kognitiva besvär har kommit fram till att kognitiv nedsättning är viktigt att behandla och hos alla med schizofreni. Det krävs inte att man skall vara handikappad. 

Kognitiv rehabilitering (t.ex IPT-k) rekommenderas i kombination med läkemedel och det ger märkbart bättre kognition. 

Experterna var oeniga hur kognitionen skall mätas i praktiken inom psykiatrin om tester skulle användas eller intervjuer.

Läs mer hos Schizophrenia Bullentin.

Förutom kognitiv rehabilitering finns kompensatorisk behandling och kognitiva hjälpmedel.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-10-06 15:16
Viktigast att få behandling mot kognitiv nedsättning är nog de som är på gränsen till att få gruppboende. Kognitiv rehabilitering kan nog göra att vissa klarar eget boende.

De som vill arbeta bör också satsa på kognitiv rehabilitering för att förbättra arbetsförmågan och chansen till arbete. Läste att kritiskt tänkande är viktigast för dagens arbetsmarknad. Det märks att kraven ökar på de anställda. De som jobbar i affärer kan vara ansvariga för ett sortiment t.ex, grönsaker, så var det inte förr. Det är väl det som är orsaken till att de utan gymnasium har svårt att få jobb. Man vill ha anställda som kan klara sig utan chef.

Förbättrad kognition kan kanske också göra det lättare att komma ihåg att ta medicinen.

Du har inte rätt att posta kommentarer