Anhöriga

5 - 6 september 2017 i Stockholm

Arrangör: Socialpsykiatrisk Forum i samarbete med andra, som RSMH, Hjärnkoll mfl.

Pris för brukare och närstående 800 kr. Normalpris: 2500 kr

Läs mer om konferensen hos Socialpsykiatriskt Forum.

Du har inte rätt att posta kommentarer