Terje Reed och Thisbe Verner- Carlsson

Personer som kämpar med psykisk ohälsa, kan uppleva ökad grad av makt, både individuell och systematisk.

När vi upplever psykisk ohälsa så förlorar vi mer eller mindre kontroll över sidor hos oss själva.

Att inte kunna styra känslor, bli överväldigad av sorg, ångest, ilska eller mista lust och energi är alla olika former av att tappa kontrollen.

Precis som att förlora arbetsförmåga, vänskap och stigmatisering ifrån samhället kan upplevas som orimliga konsekvenser utanför personens kontroll.

Det viktigaste sättet att bearbeta psykiska hälsoplågor är därför att återupprätta vår upplevelse av mästrande och kontroll över eget liv.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-05-17 17:15
Brukarinflytande innebär medbestämmande, men samtidigt måste man vara medveten om att en brukare kan aldrig bli psykiater, därför man saknar erforderlig utbildning och kompetens. Man har rätt att framföra sina synpunkter till psykiatern, som i slutändan måste bestämma pga sitt ansvar. Vad brukarrörelsen missar är att kampen inte gäller mot psykiatrin utan mot sjukdomen. Brukarrörelsen måste bättre driva krav på utbildningar, som sjukdomshantering, familjeutbildning, familjeintervention och Ett självständigt liv så vi har rätt kompetens att behandla vår sjukdom. Sedan är självhjälpskunskaper viktiga att hämta in samt propagera för och då finns ju Viska-appen t.ex.

http://www.viska.se/app

Du har inte rätt att posta kommentarer