paranoia

Även om det finns många studier på behandling av vanföreställningssyndrom, så håller studierna i allmänhet sämre kvalité, så det går inte att hitta en behandling att rekommendera mot vanföreställningssyndrom som har vetenskapligt bevisad effekt.

Det fanns 141 studier, men bara en studie var tillräckligt bra. Behandlingen idag brukar bestå av antipsykotika eller ångestdämpande eller psykoterapi.

Vanföreställningssyndrom innebär enbart vanföreställningar/paranoia, men vanföreställningarna är mer verkliga än vid schizofreni och kan vara sanna t.ex grannen leder ett pedofilnätverk - kan vara möjligt teoretisk, men inte i detta fall.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-07-14 06:08
Stämmer nog. Det är få här som haft bisarra vanföreställningar. Kanske finns de mest hos de med större problem.
Geta
#3 Geta 2015-07-13 22:56
Vanföreställningar är sällan så skruvade att de är bisarra.
Ready
#2 Ready 2015-07-13 22:23
Vanföreställningar kan vara av sådan art att de inte är helt osanna men är en aning för skruvade, och då kan det behövas någon som talar om hur det verkligen är.
Admin1
#1 Admin1 2015-07-13 18:25
Viktigt att komma ihåg att antipsykotika har bäst effekt mot kraftiga psykotiska symptom, som man tex har som inlagd, Som inlagd med schizofreni kan man ha ett PANSS-värde mellan 80-150 poäng, medan hemma kan man ha 60-80 poäng. Det kan tänkas att vanföreställningssyndrom med lindrigare symptom får sämre antipsykotika effekt. Kanske är metakognitiv träning bäst vid vanföreställningssyndrom, eftersom effekten mot vanföreställningar vid schizofreni är bättre än med antipsykotika. Det finns forskare som anser att vanföreställningssyndrom är en lindrig form av paranoid schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer