Annika Strandhäll

Socialminister Annika Strandhäll. Foto; Wikimedia

Regeringen håller på och ser över reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning. Enligt socialminister Annika Strandhäll (S) är det problematiskt att så få beviljas ersättning.

– Vi har det tuffaste regelverket i hela OECD, säger hon.

Läs mer hos SVT.

Riksrevisionen: Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning är för strikta.

Läs mer hos SVT.

Kommentarer   
IngeF
#9 IngeF 2018-04-30 22:39
Diffuse muskel og skjelettplager utgjør den største gruppen uføretrygdede i Norge.
IngeF
#8 IngeF 2018-04-30 22:35
Det finnes knapt skjermede arbeidsplasser i Norge i nå. Alle skal helst inn i vanlige stillinger. Misforstått integreringspolitikk som fører til større frafall enn nødvendig.
Geta
#7 Geta 2018-04-27 16:53
Nu har chefen för Försäkringskassan fått sparken på grund av detta. Hon gjorde bara vad regeringen begärde. Hon minskade sjuktalen.
Admin1
#6 Admin1 2018-04-27 15:51
Erbjöds du jobb hos Samhall? Det brukar oftast vara kvinnor, som nekas men de har oftast en lindrigare sjukdom.
Lucia
#5 Lucia 2018-04-27 10:33
Jo, jag har nekats sjukersättning 50%. Argumentationen var att visst var sjukdomen tillräckligt svår, men jag hade inte provat att jobba i en skyddat verksamhet. Svår att argumentera emot, för det stämmer.
Geta
#4 Geta 2018-04-26 21:22
Nu beklagar sig socialministern för alla åldringar i Sverige och vilket tryck de åsamkar sjukvården.
Geta
#3 Geta 2018-04-25 19:25
Försöker de snygga till siffrorna inför valet.
Admin1
#2 Admin1 2018-04-25 18:24
Det är ett par stycken som nekats sjukersättning och sedan fick en bara 75 %, men fick det senare höjt till 100 %. Det är svårt att hitta 25 % jobb. En överklagade med hjälp av Personligt Ombud och fick sjukersättning. I DSM5 diagnossystemet så ingår nedsatt arbetsförmåga i diagnosen, men ej vid ICD10. Så fler får schizofrenidiagnos med ICD 10.
Geta
#1 Geta 2018-04-25 17:32
Här på Viska har det inte märkts att det är svårt att få sjukersättning vid schizofreni idag.

Du har inte rätt att posta kommentarer