Anne-Sofie Höij, RSMH

Semesterersättning 0 kronor. Sparat till semester 0 kronor. Och inget arbete att gå till.

Arbetsmarknaden är inte öppen för mig på grund av funktionsnedsättning, ålder och bristande kompetens.

Ej fullföljd grundskola och gymnasium, eftersom jag försökte ta livet av mig. Orkade inte med mer mobbing och våld.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2018-06-27 21:42
Schizofrena brukar sällan ha familj, så de för sällan det sociala arvet vidare. Något positivt i tragiken.
Admin1
#1 Admin1 2018-06-27 18:41
Socialstyrelsen har gjort studier och efter bidrag har vi 15 % lägre inkomst än normalt. Men nu är målet att de som insjuknar i psykos skall direkt få jobb för att bli friskare. På sikt borde ekonomin förbättras. Det RSMH borde satsa på är att alla landsting kan erbjuda IPS-modellen, så de som vill pröva på jobb får göra det. Idag erbjuder bara 17 % detta. Troligen blir det långsamt bättre framöver,

Du har inte rätt att posta kommentarer