Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Vi ser en god viljeriktning när det gäller välbehövliga förändringar i LSS-lagstiftningen i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som klubbades av riksdagen i onsdags säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-12-14 20:18
Socialstyrelsen säger att bidragen utjämnar och efter det är skillnaden 15 % lägre för gruppen. Men anhöriga påstås bidraga med 2000 kr i månaden. Och är det så är det ingen skillnad. Men bara enstaka personer här verkar få pengar av föräldrarna så den siffran är nog tveksam.

Alla känner inte till bidragen, som finns som bostadstillägg, nedskrivning av studielån och grönt kort för nästan gratis tandvård. En del kan också ansöka om handikappersättning t.ex de med höga hyror på gruppboenden. En här fick 30000 kr per år från fonder. Beträffande gruppboende så beror höga hyror på att man får betala för gemensamhetslokaler. Det är tveksamt och borde lagstiftas mot. Men också en del med dålig ekonomi kan inte sköta sin ekonomi och har därför ekonomiska problem. Nu sägs att direkt efter första psykosen skall alla få ett jobb, men jag tror inte alla kan jobba, men en del kan få bättre ekonomi av den anledningen i framtiden.

Du har inte rätt att posta kommentarer