Enligt Etikprövningsmyndigheten är det oetiskt att låta patienter i psykiatrisk tvångsvård delta i kliniska pilotstudier.

Överklagandenämnden för etikprövning ser dock annorlunda på saken.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer