En metanalys på 19 studier gjordes. och faktorer som ökade risken för tvångsvård var:

Intellektuell nedsättning (3 x)

Psykos (3 x)

Missbruk (2 x)

Skada sig själv eller andra (2 x)

Färgade personer (2 x)

Äldre ungdom (2 x)

Beteendestörningar och ångestsjukdomar minskade risken för tvångsvård. Men ju allvarligare sjukdom och sämre funktionsförmåga desto större risk för tvångsvård.

Läs mer hos The Mental Elf.

Du har inte rätt att posta kommentarer