Lyssna till ett samtal med Kerstin Evelius om tvång inom psykiatrin och hur tvång kan undvikas.

Kerstin är ledamot i RSMH:s styrelse och till vardags är hon utredare i region Uppsala.

Lyssna till intervjun här.

Tvångsvård inom psykiatrin behöver utredas skriver Jimmie Trevett i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2021-11-22 18:49
Vi med schizofreni och psykos tycker inte att det är så märkvärdigt med tvångsvård. Inget som man behöver gå i taket för.
Admin1
#1 Admin1 2021-11-22 15:51
Om dramatikern Stina Oskarsson tycker att hennes tvångsvård var fel skall hon anmäla det till Ivo. Kulturknuttar mfl saknar kompetens inom området och kan bara spä på förvirringen. Tvångsvård ges vid allvarlig psykisk störning, som oftast innebär psykossjukdom, men det krävs att man också skall vara en fara för sig själv och andra. Det är en slags domstol som fattar beslutet och inte psykiatern, men Stina hade möjlighet att yttra sig där och opponera sig. Hon kunde också överklaga tvångsvården när som helst.

Idag är det oftast missbrukare som får tvångsvård. Missbruket gör dem sjukare och utlöser psykoser med aggressivitet. Många med allvarlig psykisk störning har funktionsnedsättningar, vilket innebär svårigheter att klara vardagen och sköta sin sjukdom. Kan bo på gruppboende eller ha boendestöd eller föräldrarna sköter om personen. Det kan vara positivt med tvångsvård för att akut psykos kan snabbare gå över. Dessutom oftast idag är tvångsvården gratis.

Du har inte rätt att posta kommentarer