The Clozapine Clinic Health Agency in High-Risk Conditions av antropologen Julia Brown. 

Denna bok är den första etnografin av den föga kända världen av klozapinkliniker i Australien och Storbritannien.

Antropologen Julia Brown engagerar sig i berättelserna om människor som lever under extrema hälsoförhållanden för att utmana några av de antaganden som gjorts om behandling med klozapin och för att utforska vad det innebär att få diagnosen "behandlingsresistent schizofreni".

Boken lyfter särskilt fram vikten av kontinuitet i vården och är en viktig läsning för vårdgivare som arbetar med psykospatienter samt akademiker och beslutsfattare med fokus på mental hälsa.

Läs mer hos Routledge.

Kommentarer   
Schizofreni
#2 Schizofreni 2022-05-06 20:53
Hmm både adlibris och bokus har samma pris på boken 1562 som inbunden version. Amazon som ska vara billiga tar 2065,94 kronor. Amazon har inte någon annan version än den inbundna.

Boken som Ebok kostar 541 både hos adlibris och bokus
Admin1
#1 Admin1 2022-05-06 18:39
Det är 30 % i Sverige, som får Clozapine. Det är minst det dubbla jämfört med USA. Problemet är att alla får inte effekt av Clozapine. Vid behandlingsresistens ges Clozapine, men då vid dessa psykoser är ej dopamin förhöjt och det är därför inte vanliga antipsykotika fungerar.

Du har inte rätt att posta kommentarer