En ny studie tyder på att svarta i USA har 200 % större risk än vita att få schizofreni under sitt liv.

Liknande fynd har tidigare gjorts i England.

Orsaken till denna stora variation tros vara att svarta utsätts för mer miljöfaktorer som kan bidraga till att schizofreni utvecklas - graviditetsfaktorer, graviditetsstress, andra faktorer i samband med graviditet, socialstress, familjestress eller andra miljöfaktorer.

Läs mer på Schizophrenia.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer