nervöst barn

Forskning finner länkar mellan sexuell, fysisk och psykisk misshandel och övergrepp, mobbning och brister i föräldraskap till schizofreni i vuxen ålder.

Barn som upplevt svåra övergrepp får en tredubblad risk att utveckla schizofreni och liknande psykoser i vuxen ålder.

Detta är resultatet av en studie på 80 000 personer i England.

De barn som utsatts mest fick upp till en 50 gånger förhöjd risk att utveckla schizofreni jämfört med barn som inte utsatts för misshandel och övergrepp.

Läs mer i The Raw Story.

Kommentarer   
Geta
#30 Geta 2012-04-21 21:28
Vem har skrivit Hjärnkolls manifest? Är ambassadörerna medvetna om vad som står där och står de bakom det?
Geta
#29 Geta 2012-04-21 19:33
Det är ju den svarta pedagogiken som Alice Miller skrev om.
Geta
#28 Geta 2012-04-21 19:30
Jag vidhåller att Hjärnkoll sviker barn och schizofrena när man tar föräldrarnas parti och påstår att de aldrig gör några fel.
Isa-Alise
#27 Isa-Alise 2012-04-21 18:47
Jag blev inlagd 1978 med diagnosen schizofreni? på barnpsyk i Canada. Där var bemötandet ok. Det var när jag kom till Sverige ich fick höga doser Hibernal, bältesläggningar, sprutor, mm som det blev dåligt. Naturligtvis fanns det många brister i min barndom också - mobbning i skolan och i viss mån inom familjen, hög stress, mm...
Geta
#26 Geta 2012-04-21 18:43
Man kan väl inte bli inlagd inom psykiatrin helt psykiskt frisk och sedan utveckla psykisk sjukdom?
Isa-Alise
#25 Isa-Alise 2012-04-21 18:28
Naturligtvis inte, Geta. Men dåligt bemötande kan förvärra mycket.
Geta
#24 Geta 2012-04-21 18:27
Det är inte så att psykisk sjukdom har uppkommit efter det att man har fått kontakt med psykiatrin och på grund av den.
Geta
#23 Geta 2012-04-21 18:24
Dra inte in min barndom, Isa-Alise. Den har du inte med att göra!
Isa-Alise
#22 Isa-Alise 2012-04-21 18:20
Dina erfarenheter av dåligt bemötande var väl mer från din barndom?
Isa-Alise
#21 Isa-Alise 2012-04-21 18:16
Jag blev väldigt illa behandlad på slutet av 1970-början av 1980 talet... det är min erfarenhet... du har en annan erfarehet, den är din...

jag drar inte "alla över en kam" utan jag berättar om mina personliga erfarenheter...

Du har inte rätt att posta kommentarer