länk

Amerikanska forskare har upptäckt ett samband mellan två väletablerade biologiska riskfaktorer för schizofreni, som tidigare ansetts vara helt oberoende av varandra.

Upptäckten är att schizofreigenen DISC1 minskar D-serin i hjärnan, vilket minskar glutamat i hjärnan, vilket kan ge kognitiva symptom.

Möss med DISC1 genen som gavs D-serin fick lindrigare schizofrenisymptom.

Läs mer hos ScienceDaily.

Du har inte rätt att posta kommentarer