Trots många indirekta bevis som tyder på att N-methyl-D-aspartat receptorer (NMDARs) spelar en viktig roll i positiva och negativa symptom har det varit förvånande svårt att indentifiera strukturella eller funktionella skillnader i dessa receptorer vid sjukdomen, vilket fått många forskare att försöka hitta skillnader nedströms NMDARs.

En ny studie har dock hittat minskat uttryck av NR1 och NR2C subenheter av NMDARs.

Studien kopplade också en SNP i genen för NR2B subenheten till både dålig kognitiv förmåga och reducerat uttryck av NR1 subenheten i dorsolaterala prefrontala kortex hos personer med schizofreni.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2012-11-12 02:05
Det här är bra nyheter. Det går framåt.
Kluvjonte
#1 Kluvjonte 2012-11-11 08:28
det e märkligt vad dom letar efter gud och försöker medicinera bort han. Känsliga människor ska identifieras och deras speciella hjärnstruktur kartläggas allt för att vi ska komma längre bort från andligheten.

Du har inte rätt att posta kommentarer