En bit DNA, som fattas kan ge ledtrådar om schizofreni och andra psykiska sjukdomar.

De som saknar en bit av kromosom 22 - ett område som kallas 22q11.2 - förlorar en kopia av så många som 45 olika gener.

Denna förlust skapar olika sorts problem, som hjärtfel, onormalt ansikte och intellektuella handikapp, men det är en ovanlig genetisk förändring.

Ökad risk för att få psykiska sjukdomar ökar också, vilket gör dessa gener intressanta för schizofreniforskarna.

En studie visade att 40 % av dem med förlorad 22q11.2 fick schizofreni, vilket är högre än vad som sagts tidigare.

Ångest och ADHD var nästan lika vanliga också vid denna förlust.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-07-04 21:53
Fast det är en ovanlig genetisk förändring, som drabbar få. Men det är den största riskökningen för tidigare var 17 % rekordet.

Annars verkar det som de normala schizofrenigenenerna ger små riskökningar typ 1,5-2 % dvs nästan normalt. Det verkar som den ärftliga normala schizofrenin är en smygare, som knappt märks och att det är något okänt som är viktigare. Kanske är det en smygare för hade problemen varit större med generna så hade föräldrarna inte klarat av att få barn.
Ready
#1 Ready 2014-07-04 18:34
Verkar vara en viktig upptäckt.

Du har inte rätt att posta kommentarer