ECT gör behandlingsresultatet förbättras vid schizofreni om mycket dålig effekt fås av antipsykotika tyder en randomiserad studie på.

50 % fick minst 40 % minskning av positiva symptom, som användes som krav för effekt, men användes vanliga effektskriterier så svarade 60%.

Det är bland den bästa effekten som setts just för denna grupp med dålig behandlingseffekt.

Ett test som används vid demens för att mäta kognitiv förmåga visade på oförändrade värden, vilket tyder att den kognitiv förmågan förbättrades så kompensation skedde av övergående minnesproblem efter ECT.

Läs mer hos News Medical.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-09-10 15:33
Det var 50 % som fick effekt av ECT och alltså 50 % som inte fick effekt.Man undrar om de som inte fick effekt av ECT och krampframkallning kanske får effekt av Lamictal, som förebygger kramper och har delvis motsatt effekt men som också förstärker effekten av Clozapine.

Tycker att ECT är lite drastiskt. Snart kommer en effektivare KBT som har effekt mot psykoser samt metakognitiv träning, som minskar vanföreställningar bättre än antipsykotika. Låter som bättre val än ECT.

Clozapine över 400 mg/dag ökar risken för kramper, så hos vissa kan antipsykotika ha en krampframkallande effekt.
Admin1
#3 Admin1 2014-09-06 18:06
Schizophreniaforum.org skriver om denna behandling som kan beröra 10 %, som de tycker verkar lovande men:

Future studies will have to probe how long these improvements persist and whether maintenance treatments would be required, as is done for depression. If larger studies bear out the safety and efficacy findings, the addition of ECT may significantly expand the limited options for treatment-resistant schizophrenia.

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2087
Geta
#2 Geta 2014-09-05 22:39
En rejäl genomblåsning med psykoterapi kan hjälpa där antipsykotika inte hjälper. Det gäller att få någon ordning i tankarna och hjärnan.
Admin1
#1 Admin1 2014-09-05 22:19
Olika bud finns varför effekt av antipsykotika förloras: 1/ dopaminet är normalt och inte förhöjt 2/ epigenetiska förändringar gör att effekten förloras 3/ karbonylstress, som kanske kan behandlas med B-vitaminet pyridoxin (karbonylstress kan mätas med blodprov).

Om antipsykotikan inte ger effekt, så kanske det är ingen idé att använda dem. Det finns andra läkemedel, där effekten avtar med tiden och när man slutar med medicinen, så återkommer effekten. Kan vara värt att testa.

Sedan om det är dopaminbrist kunde man testa att tillföra mer dopamin (Parkinson medicin) eller mycket höga doser Abilify för att se om effekten återkommer. Risken är att de blir ännu mer psykotiska utom kanske av Abilify.

Socialstyrelsen anser att epilepsimedicinen Lamictal är det läkemedel man främst skall lägga till vid mycket dålig effekt. Det är lite motsatsen till ECT som ju framkallar kramper.

Du har inte rätt att posta kommentarer