Bamyl

En aktivering av immunsystemet pågår i hjärnan hos personer med schizofreni enligt en ny undersökning.

Forskarna mätte inflammatoriska ämnen, som interleukin-6 ( 380 %) och interferon-1β (29 %) hos avlidna och vid schizofreni var dessa ämnen högre än normalt.

Vad inflammationen gör i hjärnan och vilken betydelse det har på sjukdomsprocesen är oklart.

Forskarna säger att det stödjer att använda antiinflammatoriska eller immunmodulerande läkemedel mot schizofreni.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-09-06 18:57
Det har nog gjorts ett 30-tal studier på antiinflammatoriska läkemedel vid schizofreni, men någon fantastisk effekt har inte setts. Acetylsalicylsyra verkar ge viss effekt i alla fall. Det kan ju vara så att inflammationen inte direkt orsakar psykos utan har dragits igång som en sidoeffekt av psykosen.

Tidigare har kommit andra besked om inflammation. Att bara 50 % har inflammation eller att inflammationen bara finns vid akut psykos.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/5142-kan-antiinflammatoriska-lakemedel-anvandas-mot-schizofreni

Du har inte rätt att posta kommentarer