Gult visas var hippocampus ligger i hjärnan - i mitten Bilden från: Neuropsychiarty and Brain Imaging Group, Basel 

Vid schizofreni är ofta ett område i hjärnan, som kallas hippocampus mindre än normalt.

Det är inte känt om minskningen beror på sjukdomen/medicineringen eller om minskningen fanns redan före symptomen.

Hippocampus är involverad i inlärning och lagring av minnen.

När de som hade förhöjd risk för psykos eller nyinsjuknade jämfördes fanns ingen skillnad i storlek på hippocampus. När jämförelse gjordes på schizofrenigener, så gav ju fler schizofrenigener desto mindre hippocampus.

Den skillnaden fanns före insjuknandet. Det är möjligt att mindre hippocampus reagerar annorlunda  på terapi jämfört med en normal hippocampus, säger forskarna.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs artikeln i Translational Psychiatry.

Kanske kan aerobisk träning vara rätt behandling mot mindre hippocampus.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2016-08-11 17:19
Jag tror att stenöknen i stan och enahanda jobb inte var så kul för lantisarna.
Admin1
#1 Admin1 2016-08-11 17:12
Aerobisk motion (som ger hjärtklappning) ökar bildning av nervceller i hippocampus. På 1800-talet så ökade schizofrenin kraftigt när folk på landet flyttade in i städer. Kanske gav lantlivet mycket aerobisk motion, som skyddade mot schizofreni?

Du har inte rätt att posta kommentarer