GABA

GABA är en hämmare av nervtrafiken och finns också i interneuron, som reglerar nervtrafiken

Vid schizofreni delas särskilda genetiska faktorer, liksom psykos och kognitiv nedsättning med schizoaffektiv och bipolär.

En ny undersökning tyder på att dessa tre sjukdomar har en lägre GABA markör (epigenetisk)  i hjärnbarken, som innebär har brist på GABA-aktivitet där.

Hos friska hade 5 % denna markör vid schizofreni (49 %), schizoaffektiv (48 %) och bipolär (29 %).

De proteiner som räknades som lägre GABA markör var GAD67, parvalbumin, somastatin och Lhx6.

De med denna markör kan kanske få minskade kognitiva problem med mediciner, som normaliserar GABA. 

Läs mer i Psychiatry Advisor.

Läs Viska:s Dåligt minne och koncentrationsförmåga.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-08-14 15:35
Det har diskuterats nyligen om låga doser bensodiazepiner kan förbättra kognitionen, men då har GABA-interneuron diskuterats. Här diskuteras GABA i hjärnbarken. Men det finns flera olika GABA-receptorer, så det kanske inte är så enkelt.

Bäst vore kanske att satsa på GABA-partiella agonister, som normaliserar GABA-nivåerna. Ett dansk-svenskt företag, som heter Gabather håller på att utveckla ett antipsykotikum med GABA-effekt, men har ej ännu påbörjat kliniska studier.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/5903-nytt-antipsykotika-det-svensk-danska-hoppet

Många med schizofreni har alkoholproblem och alkohol har viss GABA-effekt,

Du har inte rätt att posta kommentarer