open

Vid schizofreni är minnena mer tillgängliga och öppna

Forskare i USA har gjort genstudier på 261 000 personer för att undersöka kopplingen mellan fem personlighetsdrag och olika psykiska sjukdomar, som fanns på sex olika ställen på genomet.

Personlighetsdraget öppenhet var nära kopplat till schizofreni och bipolär.

Forskarna fann att de som var intellektuellt nyfikna, mycket kreativa, risk-tagande och öppna för nya erfarenheter verkade ha variation på speciella platser på genomet, där de med schizofreni och bipolär också hade genvariationer.

För neurotism så fanns koppling till depression och ångest. 

För utåtriktade personer med pratsamhet, social och vänskaplighet fanns koppling till ADHD. Två personlighetsdrag behaglighet och samvetsgrann saknade koppling till psykisk sjukdom. 

Läs mer hos holland Sentinel.

Läs också hos Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-12-11 12:58
Öppenhet kan nog stämma. Normalt filtrerar hjärnan bort oviktig information och det sker i hjärnans thalamus. Detta filter fungerar inte så bra vid schizofreni, vilket leder till att för stora informationsmängder når hjärnbarken, där tankeverksamheten sker. Hjärnbarken blir därför överbelastad och fungerar sämre. Det pågår försök med att förbättra filterfunktionen med mediciner. Så här kan man se på en slags öppenhet.

Du har inte rätt att posta kommentarer