En man med metabolt syndrom, där fetma är typiskt. Foto:Wikimedia

185 personer med schizofreni eller schizoaffektiv följdes under ett år och de som hade metabolt syndrom (bukfetma) hade 3 gånger större risk för återfall i psykos.

Mer depression, positiva och totala poäng i PANSS ökade också risk för återfall.

Individer som inte skötte medicineringen väl hade större risk för återfall, men det var inte orsaken för de med metaboliskt syndrom.

Det krävs studier för att visa om viktnedgång vid metabolt syndrom minskar återfallsrisken.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-07 17:48
Jag har läst på annat håll att antipsykotika ger sämre effekt hos feta. Kanske är det inflammation vid fetma som försämrar. Om det är så kanske antiinflammatoriska läkemedel minska återfallen.

Du har inte rätt att posta kommentarer