En tredjedel av alla över 65 år vårdades för psykisk sjukdom eller använde psykofarmaka 2016.

Det är mycket vanligare att äldre förskrivs bensodiazepiner, i synnerhet kvinnor.

Personer över 65 år som lider av psykisk ohälsa får oftare antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka än de som är yngre. 

Det visar Socialstyrelsens nya öppna jämförelser.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
björk
#1 björk 2018-10-05 20:50
Dom Shanghaiade oss på Träffpunkten
orättfärdigt all in the name of?????

Du har inte rätt att posta kommentarer