En amerikansk studie har analyserat brottslighet begångna av personer med psykisk sjukdom och funnit att bara 7,5 % av denna brottslighet orsakades direkt av sjukdomen.

143 personer med psykisk sjukdom som begått brott analyserades 3 % av brotten för de med depression orsakades direkt av depressionen, medan för schizofreni och bipolär av siffrorna 4 % resp 10 %.

2/3 av de som begått brott på grund av psykisk sjukdom hade begått andra brott av andra orsaker, som fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet och missbruk.

Om bedömningen gjordes att brottet inte var direkt relaterat till sjukdomen utan mestadels så ökade siffran för schizofreni till 23 %, men bipolär till 62 %.

Studien undersökte inte hur missbruk påverkade brottsligheten och inte allvarliga våldsbrott, eftersom de i USA blir inte dömda. Forskarna anser att behandlingen bör innefatta KBT mot brottsligt tänkande och ilskahantering.

Läs mer hos Science Codex.

Felaktigt av tidningar att ange att en som begått brott har schizofreni, när bara 4 % av brotten som personer med schizofreni begår orsakas direkt av schizofreni.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-04-23 15:32
Det här stöder väl vad som sagts tidigare delvist, men det nya är att har man schizofreni så är det sällan sjukdomen direkt orsakar brottet utan andra faktorer. Det verkar som majoriteten, som begår brott pga schizofrenin också begår brott av andra orsaker. Som hos normala människor verkar det finnas en grupp som begår upprepade brott.

Det som är intressant med denna studie är att den stora uppståndelsen efter mordet på Anna Lindh och en del andra våldsdåd var missriktad. De förbättringar av psykiatrin som föreslogs efteråt hade knappast någon minskad effekt på brottsligheten kan man konstatera. Möjligen kan man förbättra vården för bipolära så att manierna minskar och brotten, men det visste man inte då för 10 år sedan. Då var det nog mer fokus på schizofreni. En del som intervjuades om sina brott uppgav att de kände sig maniska under själva brottet.

Du har inte rätt att posta kommentarer