Varje dag dör fyra människor i Sverige i självmord.

Bättre strategier för bedömning av suicidrisk, ökad kunskap inom primärvården och större fokus på dem som tidigare gjort självmordsförsök, kan sannolikt rädda fler liv.

En av studierna i avhandlingen visar att psykos är den mest kraftfulla riskfaktorn bland personer som gjort suicidförsök, följt av depression.

Risken för suicid är också förhöjd om personen tidigare har gjort ett självmordsförsök.

Det visar en ny avhandling om suicid och riskfaktorer, som nu läggs fram vid Lunds universitet av Sara Probert-Lindström.

Läs mer hos News Cision eller forskning.se.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2022-03-31 21:46
Jag tror att självmorden vid schizofreni har minskat jämfört med 40-50 år tillbaka. Vissa kanske begick självmord för att slippa hamna på mentalsjukhus. Numera bor man hemma, men 20-30 % på gruppboende, som upplevs som hemma och ej inläggning.
Geta
#4 Geta 2022-03-31 21:35
En tredje riskfaktor är stigmat. Ingen med schizofreni kommer från det. Man måste hålla tyst om sin diagnos.
Admin1
#3 Admin1 2022-03-31 19:34
Nyinsjuknade i schizofreni får ofta depression efter psykos, men efter några är kan de verka deprimerade, men det är ofta negativa symptom, som kan likna depression. De med negativa symptom saknar känslor, men de finns vid depression. Nyinsjuknade har två riskfaktorer för självmord = psykos och depression.
Geta
#2 Geta 2022-03-31 19:23
Man kanske upptäcker efter några år att det går att leva med schizofreni om man får rätt hjälp och att inte för stora krav ställs. Dessutom måste de anhöriga hålla sig lugna.
Admin1
#1 Admin1 2022-03-31 18:45
För schizofreni är självmordsrisken störst de första fem åren, sedan avtar den. I början är psykoser vanligast pga medicinavbrott. Att ge nyinsjuknade depåinjektion kan vara ett sätt att minska psykoser, men också självmord.

Du har inte rätt att posta kommentarer