Återfall i psykos leder till lidande.

När någon återfaller i psykos är det risk för att den personen tar sitt liv eller att någon annan skadas.

Därför fokuserar Schizofreniförbundet på att sprida kunskap om riskerna.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-10-08 14:34
De flesta psykoser och återfall kommer hos nyinsjuknade. Viktigaste åtgärden är nog depåinjektioner till nyinsjuknade. Enligt studier i USA accepterar 80 % detta. Med denna åtgärd minskar säkert återfallen kraftigt och de får en bättre prognos. Idag får 30 % i Sverige depåinjektioner och det är en hög siffra mot USA, som har bara 10 %. Fördelen med depåinjektioner är att de får träffa en sjuksköterska en gång i månaden. Bra eftersom man bara träffar en psykiater drygt en gång per år. Man får mer sjukvård med depåinjektioner.

Du har inte rätt att posta kommentarer